Obraz

Reklama

Zdjęcie: 

Za Moneta 81,4 milionów, za Dziesięcioro Bożych Przykazań 850 000 dolarów.

wt., 11/22/2016 - 19:29 -- koscielniakk
Aukcje odbyły się na dwóch krańcach USA, a „Stóg siana” osiągnął rekord w ciągu kwadransa. Jak donosi agencja, obraz Claude Moneta „Stóg siana” będący częścią serii obrazów francuskiego malarza, został sprzedany na nowojorskiej aukcji zorganizowanej

Mateusz Kijak

ndz., 09/18/2016 - 21:19 -- koscielniakk
Mateusz Kijak uro­dził się w 1990 roku w Tarnowie. Absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Tarnowie. W latach 2009–2014 stu­dia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Marta Norenberg

ndz., 09/18/2016 - 20:54 -- koscielniakk
„Posmak cze­ko­la­do­wej sło­dy­czy towa­rzy­szy mi przy pisa­niu tych słów, takie małe wspar­cie w pro­ce­sie myślo­wym. Nie mam na swym kon­cie tysiąca wystaw, przed mym nazwi­skiem nie pię­trzy się orna­ment tytu­łów.

Beata Pałach

ndz., 09/18/2016 - 20:39 -- koscielniakk
Beata Pałach Milligan pocho­dzi z Bielczy koło Brzeska. Jest absol­wentką obec­nego Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Doświadczenie arty­styczne zdo­by­wała także w Salzburgu (na Wydziale Malarstwa Uniwersytetu Mozarteum).

Strony

Reklama

Subskrybuj RSS - Obraz