Kultura muzyczna XXI wieku.

Reklama

wt., 06/01/2021 - 10:52 -- MagdalenaL

W świecie wypełnionym zdobyczami techniki i konsumpcjonizmem niekiedy można zatracić wrażliwość i wewnętrzny spokój. Mimo promowania przez media niekiedy muzyki niskich lotów, w społeczeństwie cały czas jednocześnie rośnie świadomość muzyczna oraz potrzeba aktywnego współtworzenia kultury muzycznej.

„Muzyka jest większym objawieniem niż cała mądrość i filozofia.” Ludwig van Beethoven.
 

Już w starożytności uważano muzykę, kulturę muzyczną za nieodzowną część życia człowieka na wszystkich etapach jego rozwoju, a filozofowie przyczynili się do uświadomienia ludziom wpływu muzyki na życie.
Pitagorejczycy znajdowali w muzyce oczyszczenie dla duszy i uwolnienie jej z cielesnego więzienia. Wysnuli tezę dotyczącą analogii między harmonią dźwięków a "harmonią wszechświata" I "harmonią człowieka". Głównymi założeniami Platona było integralne włączenie wychowania muzycznego w ogólny system kształcenia. Wierzył, że muzyka kształtuje charakter człowieka, dlatego wyznawał rygoryzm moralny jako kryterium oceny utworów muzycznych. Arystoteles dostrzegał zaś społeczną wielopłaszczyznowość kultury muzycznej. Uważał, że zarówno odbiorca z niższych warstw społecznych, jak i odbiorca wykształcony, może znaleźć i zaspokoić swoje potrzeby w bogatej i różnorodnej kulturze muzycznej.

Jako uczestnicy kultury XXI w., kształtujemy ją i mamy wpływ na jej rozwój.
 

Uczestnictwo w kulturze to proces determinowany m.in. poziomem wykształcenia, miejscem zamieszkania, rodziną, przynależnością społeczno- zawodową, istnieniem u jednostki potrzeb kulturowych itp. Można wyróżnić uczestnictwo bierne i czynne. Uczestnictwo bierne jest właściwe ludziom nieobjawiającym woli do uczestnictwa w zjawiskach kultury, pozbawionych emocjonalnego zabarwienia do oferowanych wartości. Uczestnictwo czynne, czyli aktywne charakterystyczne jest zarówno dla świadomych uczestników wydarzeń kulturalnych, jak I też dla tych, którzy sami podejmują próby własnej twórczości. Kultura muzyczna to stosunek społeczeństwa do muzyki, rolę, jaką ona odgrywa w jego życiu, społeczne zainteresowanie jej przejawami, potrzebę przeżyć muzycznych.

„Ktoś, kto lubi muzykę, nie powinien się zawężać do jednego gatunku” - Kasia
Nosowska
 

Rodzice mogą kształtować gust u swoich dzieci, wybierając różnorodną, wartościową muzykę lub aplikacje edukacyjne, np. Pomelody. Również biorąc udział w festiwalach, koncertach, warsztatach organizowanych m.in. przez miejskie ośrodki kultury, teatry, można wspaniale spędzić czas oraz współtworzyć kulturę muzyczną. Istnieją również metody (m.in. metoda Suzuki), które polegają na podjęciu wspólnej nauki gry na instrumencie zarówno przez rodzica, jak I dziecko. To zbliża rodzinę jeszcze bardziej. Warto rozważyć również zapisanie swojego dziecka do szkoły muzycznej, ogniska lub zespołu muzycznego. Nie powinno się odmawiać uczestniczenia w zajęciach muzycznych dzieciom mniej zdolnym, a chętnym i zainteresowanym tematem. Muzykowanie może pełnić funkcję korekcyjną, może być swoistą terapią. Nie każdy ma słuch i predyspozycje do bycia muzykiem zawodowym, jednak umuzykalnianie, niewątpliwie stymuluje rozwój, wpływa na późniejsze wybory, postawę życiową itp.
Rodzinne podróżowanie, poznawanie innych kultur jest tu także szczególnie istotne i poszerzające horyzonty.

„Życie bez muzyki jest błędem” Fryderyk Nitsche
 

Muzyka wzbogaca wyobraźnię, rozwija pamięć i myślenie, uczy spostrzegania i koncentracji, kształtuje postawę i wolę. Działa pobudzająco na intelekt i ułatwia „przemieszczanie się” i tworzenie w innych dziedzinach. Pobudza rozwój logicznego myślenia, zdolność kojarzenia pojęć, uczy krytycznego wyciągania wniosków, słusznej oceny zjawisk oraz właściwego ujmowania zagadnień. Przede wszystkim sprzyja wyrażaniu i wzbogacaniu uczuć oraz uspołecznia.

Mając do wyboru wiele gatunków muzycznych w XXI w, warto wyrabiać w sobie świadomość treści i przekazu.
 

Współcześnie muzyka jest gatunkowo różnorodna, wielowarstwowa i wielofunkcyjna, ma olbrzymi wpływ na fizjologię (przyśpieszenie lub zwolnienie akcji serca, oddechu, ciśnienia, napięcia mięśni, dreszczy itp.) oraz sferę uczuciową naszej psychiki. „Muzyka łagodzi obyczaje”, ale też jak stwierdził Włodzimierz Lenin „(…) może być środkiem do szybkiego zniszczenia społeczeństwa.” Eddy Manson też trafnie zauważył, że „muzyka używana jest do kształtowania ludzkiego umysłu; może być mocna jak narkotyk, lecz o wiele niebezpieczniejsza, gdyż nikt nie traktuje poważnie manipulowania poprzez muzykę.”
 

„Poprzez muzykę można zmienić system wartości swoich słuchaczy i w końcu wykraść ich rodzicom.” David Crosby.

Jimmy Hendrix powiedział: „Wszystko mogę wytłumaczyć lepiej poprzez muzykę. Hipnotyzujesz ludzi, aż dochodzą do swojego naturalnego stanu, który jest wyłącznie pozytywny – jak w dzieciństwie, kiedy występują naturalne wzloty nastroju. Gdy już osiągną oni moment największej słabości, możesz przemawiać do ich podświadomości, mówić to, co masz do przekazania.”

„Muzyka współczesna to pustynia, na której gdzieniegdzie można znaleźć wyplute pestki daktyli” Pablo Casals.
Oferty, proponowane przez wydawnictwa muzyczne, media, Internet, różne instytucje kultury itp., są bogate, różnorodne i bardzo przystępne dla wszystkich. Upowszechnienie kultury muzycznej, także tej niszowej, niekomercyjnej i urozmaiconej gatunkowo, jest bardzo ważne i potrzebne, a świadome z niej korzystanie jest satysfakcjonujące i nieocenione.
Jak pisał Władysław Reymont: „Muzyka to chińska łamigłówka, którą każdy rozwiązuje po swojemu i zawsze dobrze, bo jest bez rozwiązania.” Każdy więc może odnaleźć się w kulturze muzycznej na różne sposoby i zadaniem tak naprawdę całego społeczeństwa jest dbałość o rozwój kultury muzycznej. I takie też możliwości niesie XXI wieku.

 

Autor: 
Katarzyna Wieczerzak
Dział: 
Zagłosowałeś na opcję 'down'.
Polub Plportal.pl:

Reklama