Czy muzyka jest jednym z języków obcych, którym możemy się porozumiewać?

Reklama

czw., 05/20/2021 - 21:54 -- MagdalenaL

Zdjęcie: Flickr

Muzyka towarzyszy nam od zarania dziejów. Przez wszystkie etapy życia, od pobytu w łonie matki aż do śmierci, muzyka jest nierozerwalnym elementem naszego życia. Muzyka jest uniwersalnym językiem przekazu i może jednać ludzi. Jednak jest jeszcze czymś więcej, co wykracza poza język.

„Muzyka to jedyny język przekazu, który jednoczy wszystkie kraje i wszystkie kultury, dzięki niej można skleić tłuczone na tysiące kawałków lustro, w którym wszyscy możemy zobaczyć się i zrozumieć nawzajem” – Zbigniew Lubicz-Miszewski.

„Miarą mowy nie jest ten, który mówi, lecz ten, który słucha” – Platon.  

Słuchanie jest ważnym, jeśli nie najważniejszym elementem komunikacji interpersonalnej. Już podczas życia płodowego słyszymy dźwięki i zapamiętujemy je. Przychodząc na świat, niekiedy czujemy się bezpiecznie, gdy słyszymy znane nam już z życia płodowego dźwięki, głosy. Potem zasoby dźwięków powiększają się o muzykę natury, muzykę otoczenia, muzykę języka, a nawet o muzykę ciszy. Najpierw słuchając, potem naśladując, odtwarzając, przyswajamy sobie pewien kod, za pomocą którego zaczynamy rozumieć i się porozumiewać. Kod języka mówionego i kod języka muzycznego mają zatem wiele ze sobą wspólnego. Również ludzkie ciało, głos można porównać do instrumentów, z których korzystamy każdego dnia, z którymi i nad którymi pracujemy, również je doskonalając.

Niezależnie od tego, czy to język ojczysty, obcy, czy to jest muzyka, aby zrozumieć i móc porozumiewać się, należy poznać pewne zasady danego kodu. Możemy porozumiewać się, znając podstawowe zasady języka lub muzyki, ale można też rozszerzać swoją wiedzę, ucząc się dalej, praktykując i kreując nawet swój własny styl językowy, muzyczny, własny styl porozumiewania się.

Wyróżniającym muzykę aspektem jest jednak to, że towarzyszy nam niemal od poczęcia, możemy ją rozumieć i porozumiewać się na poziomie intuicji, emocji, zmysłów itp., nie znając dokładnych zasad kodu muzycznego. 

 

„Muzyka to początek i koniec wszelkiej mowy” – Richard Wagner.

Większość elementów składających się na mowę, język oraz komunikację interpersonalną, można porównać i przypisać również aspektom obejmującym muzykę.

Wyżej wspomniałam już o słuchaniu. Przyjrzyjmy się również innym analogicznym aspektom języka mówionego i języka muzycznego. Bardzo ważnym czynnikiem łączącym te dwie dziedziny jest m.in. chęć i wola porozumiewania się oraz pewność siebie. Innym wspólnym elementem jest to, że mogą występować w mowie/grze i na piśmie. Uczymy się liter, głosek, sylab, słów i zdań, które można przekazać w formie ustnej i pisemnej. W muzyce analogicznie występują dźwięki, motywy, nuty o różnych wartościach, zdania muzyczne, które można zagrać, zaśpiewać, można je również zapisać na pięciolinii. Zarówno w języku, jak i w muzyce, można wskazać temat, motyw, pytanie i odpowiedź. Ważnym elementem ułatwiającym komunikację, przekaz emocji i myśli, jest to artykulacja, którą w mowie jest dykcja, w muzyce zaś opisują ją określenia takie jak: lat sto, staccato itp. Agogika (tempo), frazowanie, metrum i dynamika (stopień natężenia, głośności), stwarzają warunki interpretacyjne zarówno dla rozmówcy jak i dla muzyka. Głos, który jak każdy instrument posiada również swoją indywidualną, niepowtarzalną barwę. Niezwykle rozwijające język muzyczny i mówiony są również wyobraźnia i improwizacja.

 

Każdy język ma swoją melodię, tzw. zaśpiew.

Melodyka jest głównym elementem utworu muzycznego. Dzieci szybko uczą się języka dzięki składającym w ucho melodiom oraz etnicznym zabawom.

Teoretycy, muzycy, poeci, artyści często podkreślali zbieżności istniejące między muzyką a językiem. Nikolaus Harnoncourt, nazywa muzykę „mową dźwięków”, a wg Ganassiego „każdy instrumentalista powinien być w stanie naśladować wszystkie niuanse ludzkiej nowy”.

Muzyka może być nazwana językiem, mową dźwięków, nawet mową duszy. Jest to język prosty, można powiedzieć ojczysty, bo jest naturalny, wyrażać może czasem więcej niż słowa, towarzyszy nam przez całe życie. Jest to zarazem trudny język, jak język obcy, ponieważ wiele zasad, na które się składa, wymaga niekiedy logicznego, matematycznego myślenia. Jest to również język uniwersalny, gdyż „muzyka to najlepszy język do poruszenia serc ludzi na całym świecie”, Jimmy Page.

Autor: 
Katarzyna Wieczerzak
Dział: 
Polub Plportal.pl:

Reklama