Które wartości dają Ci szczęście? To może zależeć od tego, gdzie mieszkasz

Reklama

pt., 06/11/2021 - 08:28 -- MagdalenaL

                                                                Zdjęcie: greatergood.berkeley.edu

 

Różne kultury cenią różne rzeczy - i to ma znaczenie dla szczęścia.

Wdzięczność uszczęśliwia ludzi! Medytacja poprawia nastrój! - są często traktowane jako prawda o całej ludzkości. Jednak w ostatnich latach badacze zwrócili uwagę na fakt, że w większości badań psychologicznych biorą udział osoby, które są WEIRD: Zachodni, Wykształceni, pochodzący z krajów uprzemysłowionych, bogatych i demokratycznych.

Dlaczego jest to problem? Ponieważ może się okazać, że wnioski, jakie wyciągamy na temat tego, jak prowadzić szczęśliwe, sensowne życie, uprzywilejowują doświadczenia jednej grupy - i mogą nie być tak użyteczne dla ludzi z innych kultur i środowisk społeczno-ekonomicznych.

W nowym badaniu zapytano ludzi z pięciu regionów świata, aby sprawdzić, czy czynniki wpływające na ich szczęście mogą być różne. Rozbieżności, które znaleźli badacze potwierdzają obawy, że nasza obecna wiedza na temat dobrostanu nie jest tak uniwersalna, jak mogłoby się wydawać.

Twierdzenie zawarte w poprzednich badaniach, "że jeden rozmiar pasuje na wszystkich" jest prawdopodobnie błędne - piszą Bruce Headey i jego koledzy z instytutu badawczego DIW w Berlinie.

 

Wartości i szczęście

Badanie opierało się na World Values Survey, w ramach którego w latach 1999-2014 przebadano setki tysięcy ludzi na całym świecie. Badacze postanowili skupić się na pięciu regionach:

- Kraje zachodnie, w tym Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Australia, Hiszpania 

- Ameryka Łacińska;

- Krajach azjatycko-konfucjańskich: Hongkong, Japonia, Korea Południowa, Singapur i Tajwan;

- Kraje byłego komunizmu: Rosja i Europa Wschodnia; oraz

- Kraje komunistyczne: Chiny i Wietnam.

 

Mieszkańcy każdego regionu przedstawili swoje wartości i priorytety życiowe - rzeczy, które są dla nich najważniejsze. Były to między innymi:

- Tradycyjne wartości rodzinne: Znaczenie rodziny, jak również pomoc ludziom, którzy mieszkają w pobliżu i dbanie o ich potrzeby.

- Wartości związane z przyjaźnią i wypoczynkiem: Znaczenie przyjaźni i wypoczynku.

- Wartości materialistyczne: Wiara w to, że ważne jest, aby być bogatym, odnosić sukcesy i być uznanym za swoje osiągnięcia.

- Wartości polityczne: Znaczenie polityki.

- Wartości prospołeczne: Przekonanie, że ważne jest, aby robić coś dla dobra społeczeństwa i dbać o środowisko.

- Wartości religijne: Znaczenie religii i Boga.

- Badacze porównali następnie to, jak ludzie oceniali znaczenie tych wartości, z tym, jak bardzo czuli się zadowoleni ze swojego życia.

Wyniki sugerują, że niektóre wartości mogą być bardziej uniwersalnie ważne dla dobrego samopoczucia niż inne. We wszystkich pięciu regionach, ludzie, którzy wysoko cenili rodzinę, przyjaźń / rekreację i prospołeczność byli bardziej zadowoleni z życia. Jednak wyniki dotyczące materializmu, polityki i religii były bardziej skomplikowane.

Ludzie o silniejszych wartościach politycznych byli bardziej zadowoleni z życia w krajach komunistycznych, gdzie "dobrzy obywatele powinni być aktywni politycznie" w granicach określonych przez państwo, wyjaśnia Headey. W mniejszym stopniu dotyczyło to również Zachodu. Tymczasem w byłej komunistycznej Rosji i Europie Wschodniej ludzie, którzy głębiej interesowali się polityką, byli mniej szczęśliwi. Może to wynikać z "rozczarowania polityką" w tych krajach, po upadku komunizmu.

Ludzie, którzy przywiązywali większą wagę do religii, byli szczęśliwsi na Zachodzie, w Ameryce Łacińskiej i krajach azjatycko-konfucjańskich. Byli natomiast mniej zadowoleni z życia, jeśli mieszkali w regionach komunistycznych. Jak spekulują badacze, może to wynikać z faktu, że rządy komunistyczne są zazwyczaj wrogo nastawione do religii, a ludzie w byłych krajach komunistycznych mogą nadal odczuwać długofalowe skutki tego zjawiska.

Materializm, wartość, która od dawna uważana jest za czynnik unieszczęśliwiający nas w Europie Wschodniej szedł w parze z zadowoleniem z życia. Jedynie w bogatszych krajach zachodnich i azjatycko-konfucjańskich materialiści byli mniej zadowoleni. W Ameryce Łacińskiej i krajach komunistycznych bycie materialistą nie miało znaczenia dla zadowolenia z życia.

Szczęście i konformizm

Dlaczego niektóre wartości mogą być uważane za dobre wszędzie, podczas gdy inne wydają się być pomocne tylko w niektórych kulturach?

Badacze sugerują, że ludzie mogą być szczęśliwsi, gdy ich osobiste wartości są zgodne z normami społecznymi i rządowymi w ich kraju. Innymi słowy, niektóre wartości mogą być dla nas korzystne nie same w sobie, ale dlatego, że dają nam poczucie przynależności i ułatwiają poruszanie się po świecie.

Wyniki te pomagają również zrozumieć paradoks w badaniach nad szczęściem - fakt, że niektóre regiony (jak Ameryka Łacińska) są znacznie szczęśliwsze niż wynikałoby to z ich produktu krajowego brutto (PKB), podczas gdy inne (jak Europa Wschodnia) są znacznie mniej szczęśliwe.

Badanie wartości wyznawanych przez ludzi może pomóc wyjaśnić te rozbieżności. W Europie Wschodniej, na przykład, badacze odkryli, że wiele osób oceniało wszystkie wartości jako stosunkowo nieważne, co jest receptą na nieszczęście. W Ameryce Łacińskiej silne więzi rodzinne i religijne zdawały się przynosić ludziom wiele satysfakcji.

Mimo że badacze starali się być bardziej wszechstronni, nie mieli dostępu do ankiet z Afryki Subsaharyjskiej ani z krajów muzułmańskich na Bliskim Wschodzie i w Azji - co oznacza, że ten obraz dobrobytu jest wciąż niekompletny. Ale wskazuje to na prowokacyjny pomysł: że droga do szczęścia nie jest wszędzie taka sama, a to, co sprawdza się w naszym przypadku, może zależeć od społeczeństwa i kultury, w której żyjemy.

Autor: 
Kira M. Newman
Dział: 
Polub Plportal.pl:

Reklama